Have a look at some examples how to translate the word "aktualny":


I adi. grad. (na czasie) topical;

wciąż aktualny utwór/film - a work/film that is still relevant (today);
aktualnym tematem są wybory prezydenckie - the presidential election is a topical a. newsworthy item at the moment

II adi.
1. (ważny) [umowa] valid;
to zaświadczenie nie jest już aktualne - this certificate is no longer valid;
aktualny podręcznik/rozkład jazdy pociągów - the current textbook/train timetable;
czy oferta jest aktualna? (oferta sprzedaży) is the offer still standing?, is it/are they still on offer? a. still available?;
(propozycja) is the offer still open?, does the offer still stand?;
czy aktualny jest twój wyjazd? - is your trip still on?

2. (obecny, teraźniejszy) current, present;
aktualna moda - the current fashion;
aktualne ceny skupu zboża - current grain prices;
aktualne potrzeby/problemy - current a. present needs/problems;
aktualny mistrz świata - the current a. reigning world champion

Compare it to the use of the word "actual".